Ostatnia aktualizacja:
25 pazdziernika 2015

myśl tygodnia:

Kobiet zaklętych w umarłe formuły widziałem tysiące i było mi smętno,
Żem wdzięków tyle widział nieczuły, źrenicą na nie patrząc beznamiętną...


C.K.Norwid


Witam Cię na mojej stronie domowej. Wszystko, lub prawie wszystko, co tutaj znajdziesz, jest mojego autorstwa, gdyż chciałem, abyś znalazła/znalazł na niej coś niepowtarzalnego, czego nie znajdziesz gdzie indziej, coś co Cię zaciekawi, rozbawi, a może i głębiej zainteresuje. Jeżeli tak będzie i zapragniesz na przykład nawiązać ze mną współpracę, albo po prostu pogadać, to zawsze pod ręką znajdziesz któregoś mojego mejla (wszystkie sprawdzam regularnie), którego możesz użyć. Będę się z pewnością cieszył, bo w świecie zasypanym natrętnymi i bezużytecznymi komunikatami, każda autentyczna próba kontaktu jest wartością nie do przecenienia.
Aha! Przepraszam za tego kangura, że on tak skacze i skacze, ale przyplątał się i żal mi go było tak po prostu skasować...TL: [...]
Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania Unii: a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów prawodawczych Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;

[...] Państwa Członkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczenstwa i obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.[...]

Państwa Członkowskie popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń [podkr. moje], politykę zewnętrzną i bezpieczeństwa Unii w duchu lojalności i wzajemnej solidarności i szanują działania Unii w tej dziedzinie.[...]

Państwa Członkowskie działają zgodnie na rzecz umacniania i rozwijania wzajemnej solidarności politycznej. Powstrzymują się od wszelkich działań, które byłyby sprzeczne z interesami Unii lub mogłyby zaszkodzić jej skuteczności jako spójnej sile w stosunkach międzynarodowych. Rada i wysoki przedstawiciel [wtf? "wielki brat"?] czuwają nad poszanowaniem tych zasad.


Tu inny mój serwis:
Parę spraw, o których nie można dłużej milczeć:

Primo:
10 października 2009 Polski prezydent podpisał traktat, w którym oddał władzę ustawodawczą Rzeczypospolitej Polskiej zewnętrznemu ciału KE, którego uchwały stoją nad konstytucją RP. Oznacza to koniec suwerenności Polski.

Widzisz analogię?Nie? Przeczytaj obok!

Secundo:
Jak myślisz, kto to będzie spłacał? I kto do tego doprowadził? Otóż jest to efekt rządów tzw. "poważnych" partii. To może warto wybrać jakieś "niepoważne"? Moja mała sugestia na okoliczność każdych następnych demo-n-kratycznych wyborów:tzw. rzeczywistości me-n-dialnej:

i innych chorych pomysłów:


NWO? WON! NOW!!!
Aha! Tercjo:
Chcesz euro? To kup sobie w kantorze. Ale pozwól, żeby każdy zadecydował za siebie.
© Wojciech Marchaj 2005    Powered by Free Site Templates

Podoba Ci któraś z powyższych stron? Chciałbyś mieć podobną? Zrobię taką stronę dla Ciebie!